Organisation

Hallstaviksnätverket är en ideell förening (organisationsnummer 802447-7971).

Hallstaviksnätverket har en arbetsgrupp som kallas Nätverkets operativa utskott och består av Aleksandar Srndovic, Pappers avd 68, Mats Eriksson, AFastigheter, Jimmy Westerberg, Roslagens Sparbank Hallstavik, Carita Holmberg, Projektledare.

Hallstaviksnätverkets arbete bedrivs till stor del i projektform. Vi har en projektorganisation med styrgrupp, samordnande projektledare och projektgrupper.
Styrgruppen
för projektorganisationen möts ungefär 6 ggr/år och består av personer som representerar viktiga samhällsaspekter:

  • Ulrika Falk, Kommunalråd, ordförande
  • Kurt Pettersson, Styrelseordförande Roslagens Sparbank
  • Crister Ek, VD Roslagsgjuteriet
  • Martin Einarsson, biträdande Rektor Hallsta skola
  • Tommy Andersson, Styrelseordförande AFastigheter
  • Aleksandar Srndovic, Nätverkets ledning
  • Mikael Teurnberg, Lagledare Rospiggarna
  • Clarence Tovar, företagare, Icahandlare
  • Mats Eriksson, egenföretagare
  • Jimmy Westerberg, Kontorschef Roslagens Sparbank Hallstavik

Samordnande Projektledare är Carita Holmberg

Delprojekten utför det faktiska förändringsarbetet. Varje större delprojekt har sin egen beskrivning, se menyn under projekt.

Nätverksgruppen utgör “referensgrupp” för alla delar av nätverket. Gruppen består av ca 50 kunniga och intresserade personer och har som uppgift att stötta nätverket, ‘tankesmedjan’ och projektet/delprojekten med förslag och synpunkter. Nätverksgruppen sammankallas ca 2 gånger per år.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: