Resultat

Alla projekt som startas inom Hallstaviksnätverket drivs av att skapa positiva resultat för de boende och utveckla bygden. Det sker något nytt varje dag som bidrar till våra framgångar, men det behöver uppmärksammas mycket mer. Vi kommer här redovisa resultaten på de projekt som genomförts. Allt är en utveckling även om det finns både lyckade och mindre lyckade projekt.

Eftersom vi arbetar med en stor bredd på projekten finns det kunskap och erfarenhet från olika delar av samhället och alla arbetar mot ett gemensamt mål. Detta är unikt och gör att vi lyckas genomföra våra projekt med så gott resultat. Fördelen vi har är att projektägarna tar ett aktivt ansvar med ett kreativt och evolutionärt ledarskap där projektstyrningen ingår som en naturlig del. Det är visionen och målen som styr projekten och alla gör det de kan för att uppnå dem.

Hallstaviks Invest AB
Hallstavik Invest AB är inriktat på lönsamma investeringar i företag som skapar sysselsättning i Hallstavik med omnejd.
Två företag som nu kan arbeta vidare efter investeringar av Hallstavik Invest AB är:
Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage
Roslagen Education och Carl Wahren Gymnasium

Kontaktperson Hallstavik Invest AB: Tommy Andersson Telefon: 0708922161 E-post: kontakt@hallstavikinvest.se 

Hallstaviks utomhusbad
Badet är mycket välbesökt och det är med stolthet och glädje som Hallstaviksnätverket har lyckats genomföra den här delen av projektet. Att lyckas med något som talats om i över 30 år visar på hur viktigt det är med bra samarbeten.
Aktuell information om öppettider mm finns på http://www.norrtalje.se/Kultur-och-fritid/Bad/hallstavik-utomhusbad/

Mötesplats för ungdomar i Hallstavik
En fritidsgård i f.d. Gallerian på Centrumtorget skapades. Verksamheten har utformats i samverkan med Hallstaviks ungdomar. Invigning skedde i september 2009. Där finns bland annat en musikstudio med replokal. Projektet finansierades av Leader-UROSS, ABF och Roslagens Sparbank. Projektet drevs av kommunen i samverkan med bl.a. följande sponsorer och samarbetspartners: Roslagsbostäder, Roslagens Sparbank, ABF, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Föreningsrådet, Verdandi.

Vegafish – Fiskodling
Miljövänlig och närproducerad fiskodling där spillvärmen från Hallsta pappersbruk skulle tas tillvara. Ett företag, Vegafish, har bildats. Efter nedskärningar och energieffektiviseringar på Hallsta Pappersbruk finns inte längre någon spillvärme att tillgå. Därför planeras nu fiskodlingen att placeras på annan ort. Mer om Vegafish finns på deras webbplats http://www.vegafish.com/

Centrumförbättringar
Skapa ett attraktivare och mer lättillgängligt centrum i Hallstavik. Med centrum menar vi då köpcentrumet vid torget, men vi inkluderar också delarna av Uppsalavägen och Carl Wahrens väg närmast rondellen. En planarkitekt, som kommunen anlitat, har gjort en idéskiss. Hittills genomförda förbättringar:

  • Snygga upp bron
  • Byta belysningsarmaturer
  • Förbättra trafikflödet på parkeringen
  • Beskära träden på torget (har gjorts vår-vintern 2009)
  • Förbättra skyltningen av centrum
  • Förbättra övergångsställen och farthinder

Detta är ett ständigt pågående projekt. De allra flesta åtgärderna faller inom kommunens ansvarsområde, så projektet kommer att samverka med kommunen och blir beroende av positiva kommunala beslut.

Hallstaviks Folkets Hus – Digitalisering Bio Rosen
Att med digital teknik i Biograf Rosen erbjuda film i 3D, direktsänd opera, teater och konserter samt interaktiva konferenser och datorspel mm.
Aktuellt program och information finns på http://www.folketshushallstavik.se/

ISIS – Integration i samhället genom interkulturellt samarbete
Ett projekt som hjälpt kvinnor med olika bakgrund att kliva fram ur isolationen och in i samhället och arbetslivet. En mötesplats för kvinnor för att stärka självkänslan, alla ska känna sig värdefulla och få möjlighet att stå på egna ben.

Fryshusandan i Hallstavik
Nu har vi genomfört de två konferensdagarna i Fryshusandan Hallstavik, den 25, 26 november 2014. Vilka dagar det blev! Vi blev strax över 200 personer i Folkets Hus den första dagen, varav ca 130 elever från Hallsta skola och Carl Wahrens gymnasium. Under diskussionerna fick vi berätta vad vi var nöjda med i Hallstavik, vilka problem och utmaningar som finns, vad som inspirerar oss och vilka konkreta åtgärder vi tycker borde göras. Allt utifrån ungdomars perspektiv. Nu finns det massor att ta tag i, några arbetsgrupper har redan bildats under konferensen, vi i Hallstaviksnätverket ska se vad vi kan bidra med och vill uppmana alla att fundera över vad du kan göra. Och framför allt prata med varandra, bilda inga öar, din kollega har kanske funderat på samma sak som du, tillsammans kan vi göra skillnad. I januari 2015 samlar vi en grupp människor och åker till Fryshuset för att utvärdera och se till att det faktiskt pågår arbete för att skapa positiv förändring för unga i Hallstavik.
Dokumentation från konferensdagarna:
Fryshusandan i Hallstavik 25 nov 2014.pdf
Konkreta handlingsplaner.pdf

 

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: