evenemang

Hallstaviksdagen är på gång!

Dags att anmäla till Hallstaviksdagen

Planeringen pågår för fullt inför kommande Hallstaviksdag den 2 september. Och det är hög tid att anmäla sig 🙂

Framtidsdagen 2017

En av årets roligaste dagar är snart här! En dag då det sker massor av möten, ges nya idéer och skapas positiv energi. Framtidsdagen är en rekryteringsmässa där företag och utbildare träffar människor som letar nya möjligheter.
Välkommen!

Anmäl din förening till Hallstaviksdagen

Nu har inbjudningarna till att delta på Hallstaviksdagen den 5 september 2015 gått ut. Har din förening inte fått någon inbjudan beror det bara på att vi inte har era kontaktuppgifter. Ni är härmed inbjudna ändå, välkomna! 🙂

I år kommer det att bli en Hallstaviksdag med extra allt! Orten Hallstavik, Hallsta Pappersbruk och Pappers avd 68 firar alla 100 år. Det kommer att märkas. Det blir mer aktiviteter för barn, fler artister, fler utställare, vackrare väder, körkonsert, familjefilm och aktiviteter över hela Hallstavik. Bussar med guider ombord kommer att avgå var 15 minut från centrum och åka till pappersbruket via de områden som först började byggas i Hallstavik. På pappersbruket kan man sen gå en rundvandring, kanske äta lite tårta och sedan besöka museet Rödvillan som har extra öppet denna dag. För att sedan ta bussen tillbaka till centrum och äta en grillad korv hos Pappers avd 68.

Se till att din förening bokar en plats på centrum för detta vill ni inte missa!

 

Dags att anmäla till Hallstaviksdagen

IMG_8765AnnikaSvärd-Hernehu

Nu är det hög tid att anmäla din förening till Hallstaviksdagen. Alla föreningar från Herräng i norr till Skebobruk i söder är välkomna. Hallstaviksdagen sker lördagen den 6 september 2014 på Hallstaviks centrum. Det blir bland annat veteranbilar, dragspel, rockmusik, ansiktsmålning, modellbilar, dansuppvisning i en härlig röra! Alla föreningar visar upp sig och berättar om sina verksamheter, folkvimmel och lite goda smakbitar här och där. Kul helt enkelt!

Se till att din förening syns och boka plats på Hallstaviksdagen. Mejla carita.holmberg@hallstaviksnatverket.se och boka ditt deltagande.

Vad är Fryshusandan?

Nu är det äntligen klart att vi har fått ihop pengar till att genomföra Fryshusandan i Hallstavik. Stort tack till alla privatpersoner, företag och organisationer som bidragit.

Fryshusandan är en aktivitet med och för ungdomar. Och för Hallstaviks utveckling. Vi kommer att behöva en grupp ungdomar som hela tiden utvärderar om vi är på rätt spår i arbetet, de blir vår fokusgrupp. Fokusgruppen finns inte än och vilka ungdomar som kommer att ingå i den får bli en diskussion mellan skolan, ungdomsledare och intresserade ungdomar nu under våren.

Så här är planen i dagsläget (det kommer ett val i höst som stökar till det och vi tror det blir bäst om konferensen genomförs efter valet. Beslutande politiker är viktiga deltagare på konferensen. Men tidplanen är under diskussion och kan ändras)

Målet är att fokusgruppen ska hinna träffas en gång tillsammans med Fryshuset innan sommaren. Även ett informationsmöte för politiker och tjänstemän i kommunen kommer att hållas under våren. När höstterminen drar igång drar även Fryshusandan igång! Då har Fryshuset cirka tre månader på sig att träffa ungdomar, vuxna som jobbar med ungdomar, företagare som är intresserade av ungdomars vardag i Hallstavik, tjänstemän i kommunen, politiker, idrottsledare, föräldrar och alla andra som påverkar ungdomars vardag i Hallstavik. Fryshuset kommer att filma och intervjua och skapa sig en bild av ungdomars Hallstavik 2014, utifrån den bestäms sedan innehållet på två konferensdagar. I dessa beslut om vad som ska diskuteras under ungdomskonferensen kommer ungdomarnas synpunkter att ha stor vikt. De kommer själva att få tala om vad som är viktigt för dem och de kommer att vara med på konferensen. Troligtvis kommer alla i klass 9 och gymnasieskolan att bjudas in tillsammans med äldre ungdomar som slutat skolan. Antalet deltagare på konferensdagarna är inte bestämt än men det ska vara många!

Under konferensdagarna kommer det att finnas en mängd olika aktiviteter, gemensam diskussion, diskussionsgrupper, teater, ett smörgåsbord av seminarier. Exakt vad som ska hända bestäms i samråd med ungdomarna. Det kommer att bli intensiva dagar, vi kommer att få höra och prata om saker som är jobbiga, som inte fungerar. Men vi kommer också att skratta, ge beröm, och få höra om saker som fungerar bra. Och det är viktigt att inte bara se det negativa utan även se det positiva så att alla kommer därifrån med en känsla av att ”nu tar vi tag och fixar det här!”

Under hela tiden dokumenterar Fryshuset vad som diskuteras och vad vi kommer fram till. De summerar och hjälper oss att se hur vi kan gå vidare efter konferensen. För efteråt kommer vi att ha ett dokument som kan ses som en bruttolista över saker vi behöver göra i Hallstavik. En grund till att göra en handlingsplan för Hallstavik. Sen vet vi alla att allt inte händer över en natt, vissa saker tar tid, vissa saker går snabbt. Men vi vet vad som behöver göras och vi kan staka ut vägen mot målet. Fryshusandan är ett sätt att ta reda på var Hallstavik ska ta vägen, det vill säga hur Hallstavik ska utvecklas för att alla ska kunna leva, arbeta och trivas här. Och här är ungdomars synpunkter jätteviktiga, det är de som är framtidens Hallstavik. Om vi inte vet vart vi ska är det inte lätt att hitta fram…

Carita Holmberg

Hjälp oss att genomföra Fryshusandan i Hallstavik

Nu börjar insamlingen för ungdomarna och framtiden i Hallstavik. Var med i vår satsning genom att ge ditt bidrag till Fryshusandan i Hallstavik.

Vi i Hallstaviksnätverket vill genomföra en aktivitet med ungdomar och vuxna för Hallstaviks framtid. En aktivitet som kan berätta för oss hur Hallstavik borde utvecklas för att ungdomar ska tycka att det är ett bra ställe att växa upp på och där de gärna bosätter sig när det är dags att bilda familj. Vi vill att Hallstavik med omnejd ska vara en plats där människor i alla åldrar bor, arbetar och trivs.

Vill du som privatperson eller företagare bidra till att vi kan genomföra detta är vi mycket tacksamma.  Se detta som en investering i Hallstaviks framtid och för ungdomarna. Alla bidrag är välkomna, stora som små.

Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro: 441-1849 och märk betalningen med ”Ungdomskonferens”, kom ihåg att ange avsändare så att vi vet vem vi ska tacka.

Läs mer om Fryshusandan

Politiker svarar på frågor från Hallstaviksbor

På den första Paneldebatten, anordnad av avd Pappers 68, som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare frågor som man var intresserad av att få ett svar på. Pappers 68 gjorde en sammanställning och formulerade frågor som de sju partiledarna i kommunen ombads att besvara skriftligt inför paneldebatt nr 2 som hölls den 19 november. Här nedan kan du läsa frågorna. I detta pdf-dokument finns svaren från partierna.

Fråga 1, bostäder:
Idag har Roslagsbostäder inte en enda outhyrd lägenhet i Hallstavik. Möjligheten för ungdomarna att bo kvar på orten minskar. Hallstaborna anser att ett nytt bostadsområde måste byggas för att stävja detta.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att förverkliga den frågan och på vilket sätt?

Fråga 2, samhällsservice
Samhällsfunktioner som Arbetsförmedling och Försäkringskassa har succesivt förvunnit från Hallstavik. När nu friställningarna på Hallsta Pappersbruk och Tiohundra AB blivit verklighet hamnar än fler i arbetslöshet under längre eller kortare tid. Att söka nytt arbete är i sig ett helt arbete med täta kontakter med AF – med närmaste kontor Norrtälje! Häveröborna menar att etablera ett Medborgarkontor är en kommunal lösning för att kunna upprätthålla samma servicegrad på orten!
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

Fråga 3, skolan
För att främja även inflyttningen av unga familjer till bygden, anser Häveröborna att det är ett måste att behålla också de små skolorna i t.ex. Skebobruk och Herräng samt höja kvalitén i dessa.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

Hallstaviksdagen 7 september 2013

Boka in den 7 september för Hallstaviksdagen!

Hallstaviksdagen är den dag då föreningar och ideellt engagerade människor berättar om sin verksamhet på Hallstaviks centrum. Det kan handla om allt från sång- och dansuppvisning till att placera ut stenar i en å.

Programmet är inte spikat men det kommer att pågå aktiviteter mellan kl 10 och 14 på Hallstaviks centrum. Musik, dans och ett spännande föreningsliv visar upp sig. I år har vi också beställt solsken så att det ska bli en fantastisk dag!
Mer information om programmet kommer senare i augusti.