Möten

Öppet nätverksmöte den 21 april

Planeringen för nätverksmötet den 21 april pågår för fullt. Klart är att Susanne Ortmans från Leader Stockholmsbygd kommer och berättar om att man nu kan söka bidrag för projekt som stöder landsbygdsutveckling. Exakt vilken typ av projekt man kan få stöd för kommer hon att berätta under mötet, det finns vissa områden som är prioriterade.

Vi kommer också att ha representanter för kommunen som får berätta hur det går med aktivitetsparken, nytt badhus, upprustning av centrum. En lägesrapport i dessa projekt helt enkelt.

Vidare kommer Roslagens Sparbank och berättar om Inspiration Hallstavik, också ett sätt att få stöd för mindre projekt.

Det kan tillkomma fler programpunkter men redan med ovanstående blir det ett intressant möte. Och om du har idéer för att utveckla Häveröbygden borde du komma på detta möte.

Allt detta intressanta får du höra mer om i Hallstaviks Folkets hus, sal Rosen (biosalongen) den 21 april kl 18.00 – 20.00

 

Vi håller tummarna för HSK

Igår träffade vi Sabiene Karlsson och Per Thoresson från HSK. De har spännande planer för en ny snökanonanläggning. De söker just nu pengar för att kunna göra förbättringar och köpa in ny utrustning. Vi håller tummarna för att de får det ekonomiska stöd de behöver. För då kommer skidsäsongen att kunna utökas betydligt i Häverödal. Idag behöver de ha ca 7 minusgrader under en längre period för att kunna göra konstsnö. Med den nya tekniken skulle de klara av att göra konstsnö redan vid 2-3 minusgrader. Det är en stor skillnad på våra breddgrader och lite villrådiga vintrar.

Tänk om vi kunde ha snögaranti i spåren i Häverödal! Då kan vi locka massor av motionärer, tävlingsidrottare och barnfamiljer från en stor del av regionen. Och kanske mer om vi kan erbjuda boende också. Och med boende kommer önskemål om mat och andra aktiviteter och med det kan det bli nya arbetstillfällen. Det ena ger det andra i en positiv spiral. Så hoppas nu att HSK får pengar att ytterligare förbättra sin fina skidanläggning och att vi får en fin vinter med garanterad snö i Häverödals elljusspår.

Bra möte med kommunen om betongparken

Den 16 februari var vi till Norrtälje för att träffa Kultur och Fritidsnämnden m fl för att berätta om vår vision och önskan om en skatepark/kickbikepark/mötesplats/spontanidrottsplats…. i Hallstavik. Det var Micaela Wallgren och jag, Carita Holmberg, och sju barn från några av skolorna i Hallstavik.

Det var ett positivt möte och vårt förslag mottogs med glädje. Det kändes hoppfullt. Vårt ärende kommer nu att hanteras av fastighetsavdelningen för att sedan gå till kommunstyrelsen för beslut. Sen startar upphandling och efter det byggandet av själva parken. Om det blir ett positivt beslut i kommunstyrelsen, vilket vi hoppas att det blir. Så bortsett från snö och tjäle så kan parken vara klar till nyår. Håll nu tummarna för att allt går vägen!

Läs om vårt besök i Norrtälje Tidning http://norrteljetidning.se/nyheter/hallstavik/1.2846018-positiva-reaktioner-pa-en-ny-skatepark

Nätverksmöte med diskussion om nya översiktsplanen 2040

Den 20 mars hade vi ett av våra två årliga nätverksmöten då vi bjuder in alla medlemmar i nätverket och andra intresserade. Det blir en givande blandning av företagare, politiker och privatpersoner. Till detta möte hade vi bjudit in Gustav Elfström och Torkel Andersson från Norrtälje kommuns avdelning Planering och Utveckling. De berättade om den nya översiktsplanen 2040, vad som var syftet med den och hur den ska användas. Många frågor och synpunkter dryftades under mötet och vi hade en givande diskussion om vad som var viktigt för Hallstaviks utveckling. Att vi har bra vägar och kommunikationer är mycket viktigt och det diskuterades flitigt under mötet.

Under den första delen av mötet hade föreningen Hallstaviksnätverket även årsmöte och där redovisades status i de projekt som pågår. Vi redovisade även hur det går i insamlingen av pengar till Fryshusandan. På kontot denna dag fanns 90 550 kr och vi visade vilka som hittills bidragit. Då erbjöd sig Roslagsgjuteriet att bidra med resten så att vi kommer upp i de 100 000 kr som behövs! Fantastiskt och det blev applåder på mötet. Tack Roslagsgjuteriet!

ÖP2014-webb

Del av översiktsplanen 2040

deltagare-webb

Gustav Elfström berättar om översiktsplanen

Hakan-webb

Håkan Jonsson redogör för läget i projekt Vilda Östern

Patrik-webb

Patrik redogör för läget i projekt Skeboåns Sportfiske