Hallstaviksnätverkets syn på försäljningen av Gula Villan

Idag läste vi i Norrtälje Tidning om försäljningen av ”Gula Villan” bredvid Hallstaviks utomhusbad. Där stod felaktigt att Vilda Östern inte är ett projekt i Hallstaviksnätverket.

Frågan om försäljning av Gula Villan var uppe på senaste styrgruppsmötet för Hallstaviksnätverket, den 17 februari, och då redogjorde Kjell Jansson, kommunalråd, för att det är ett politiskt beslut i arbetsutskottet att försäljning av villan ska ske efter att utomhusbadet är klart och i drift. Vilket nu också sker.
Det fanns flera intressenter som ville köpa och bedriva verksamhet på fastigheten vilket borde gynna Hallstaviksbygden och som kan ingå eller bli samarbetspartner till projektet Vilda Östern.

2008 satte Hallstaviksnätverket tre mål, ökad trivsel, ökad trygghet och nya arbetstillfällen. Med de två första målen har vi kommit långt, nu återstår att främja etablering av nya entreprenörer i bygden. På sådant sätt skulle det skapas flera jobb. Därför beslutade styrgruppen i Hallstaviksnätverket att försäljningen av Gula Villan till en entreprenör, som tänker etablera en verksamhet i överensstämmelse med detaljplanen, var rätt väg att gå. Den verksamheten borde ge nya arbetstillfällen.

Mötet beslutade att inte ha någon åsikt om vem som köper villan, med förutsättning att den säljs med nuvarande detaljplan, att fastigheten inte får användas som privatbostad.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: