Walk of Fame

Walk of Fame är inspirerat av Hollywood och är stenplattor lagda i ett tänkt promenadstråk över centrumtorget. I stenplattorna kommer Häveröprofilers namn att finnas, en per stenplatta. Till detta skapas även en broschyr med mer information om Häveröprofilerna och deras insatser för bygden.

Läs mer om Häveröprofiler
Centrum- förbättringar

Centrum- förbättringar

Skapa ett attraktivare och mer lättillgängligt centrum i Hallstavik. Med centrum menar vi köpcentrumet vid torget, vi inkluderar också delarna av Uppsalavägen och Carl Wahrens väg närmast rondellen
Läs mer
Skeboåns Sportfiske

Skeboåns Sportfiske

Projektet som arbetar för att stärka den lilla havsöringsstam som idag går upp i Skeboån för lek.
Läs mer
Verksamhets- område Uppsalavägen

Verksamhets- område Uppsalavägen

Projektet har som mål att skapa ett verksamhetsområde på båda sidor om Uppsalavägen och en attraktiv infart till Hallstavik
Läs mer
Ung i Hallstavik

Ung i Hallstavik

Gröna huset bredvid Hallstaviks skola blir den centrala platsen för att ge så många föräldrar som möjligt i Hallstavik föräldrastöd.
Läs mer

Förslaget till Kick/skate-park i Hallstavik

Förslag-1000

Hallstavik behöver en ny mötesplats där vuxna, unga, barn och pensionärer tycker om att vara. Där det finns något för alla. Vi har fått förslaget från kickbikegruppen presenterat för oss och det är ett jättebra förslag som innehåller både plats för kickbike-åkarna, lekplats för mindre barn, spontanidrottsplats, grillplats, skatebanor, nätfotboll och parkour. Det fina med en sån här park är att det inte kostar något att vara här. Vi vill att den ska byggas intill utomhusbadet. Där tycker vi att det vore bra att samla aktiviteter så att det alltid finns folk där, vuxna som promenerar, använder spontanidrottsplatsen, spelar tennis mm vilket gör att det alltid finns ögon som kan se att allt går juste till. Vi fick det rådet från Fryshuset, att inte bygga en park avsides där det inte finns några vuxna. Så vi tror att platsen vid utomhusbadet intill industrivägen är en bra plats.

Nu ska vi boka möte och presentera detta förslag för Kultur- & Fritidsnämnden, och hoppas på att de tycker lika mycket om det som vi gör.

Fryshusandan är startad

Den 6 september under Hallstaviksdagen startade vi Fryshusandan. Då var personal från Fryshuset på Hallstaviks centrum och filmade och intervjuade personer om Hallstavik. Vad som är bra med Hallstavik och vad vi vill ha i Hallstavik. Hur vill vi att det ska se ut om vi fick önska fritt. Fryshuset kommer att åka ut till Hallstavik flera gånger under hösten och träffa elever, lärare och andra som på något sätt arbetar med något som rör ungdomars vardag. Även idrottsledare kommer att intervjuas. Det känns jättekul att det äntligen är igång!

Researcharbete kommer att pågå under hela hösten och den 25 och 26 november har vi en stor konferens i Hallstaviks Folkets Hus där över hundra ungdomar och hundra vuxna kommer att träffas och prata om framtiden för Hallstavik. Vad som behövs i Hallstavik för att ungdomar ska känna att de trivs och har en meningsfull fritid. Politiker och andra beslutsfattare kommer att vara med på konferensen så ungdomarna har världens chans att direkt kunna prata med de som bestämmer och därmed kunna påverka vad som beslutas för Hallstaviks ungdomar.

Fryshuset dokumenterar allt som sägs och gör en sammanfattning över läget i Hallstavik och vad som behöver göras. Det kommer att bli en åtgärdslista/handlingsplan som vi i Hallstaviksnätverket och andra aktörer kommer att börja jobba med. Politikerna i kommunen har uttryckt sig att de är beredda på att satsa resurser på det som kommer fram i Fryshusandan. Sen efter Fryshusandan hänger det på oss, på politiken, på det offentliga, på ideella krafter och på privata sektorn, att vi samarbetar för ungdomars bästa i Hallstavik.

Dags att anmäla till Hallstaviksdagen

IMG_8765AnnikaSvärd-Hernehu

Nu är det hög tid att anmäla din förening till Hallstaviksdagen. Alla föreningar från Herräng i norr till Skebobruk i söder är välkomna. Hallstaviksdagen sker lördagen den 6 september 2014 på Hallstaviks centrum. Det blir bland annat veteranbilar, dragspel, rockmusik, ansiktsmålning, modellbilar, dansuppvisning i en härlig röra! Alla föreningar visar upp sig och berättar om sina verksamheter, folkvimmel och lite goda smakbitar här och där. Kul helt enkelt!

Se till att din förening syns och boka plats på Hallstaviksdagen. Mejla carita.holmberg@hallstaviksnatverket.se och boka ditt deltagande.

Vad är Fryshusandan?

Nu är det äntligen klart att vi har fått ihop pengar till att genomföra Fryshusandan i Hallstavik. Stort tack till alla privatpersoner, företag och organisationer som bidragit.

Fryshusandan är en aktivitet med och för ungdomar. Och för Hallstaviks utveckling. Vi kommer att behöva en grupp ungdomar som hela tiden utvärderar om vi är på rätt spår i arbetet, de blir vår fokusgrupp. Fokusgruppen finns inte än och vilka ungdomar som kommer att ingå i den får bli en diskussion mellan skolan, ungdomsledare och intresserade ungdomar nu under våren.

Så här är planen i dagsläget (det kommer ett val i höst som stökar till det och vi tror det blir bäst om konferensen genomförs efter valet. Beslutande politiker är viktiga deltagare på konferensen. Men tidplanen är under diskussion och kan ändras)

Målet är att fokusgruppen ska hinna träffas en gång tillsammans med Fryshuset innan sommaren. Även ett informationsmöte för politiker och tjänstemän i kommunen kommer att hållas under våren. När höstterminen drar igång drar även Fryshusandan igång! Då har Fryshuset cirka tre månader på sig att träffa ungdomar, vuxna som jobbar med ungdomar, företagare som är intresserade av ungdomars vardag i Hallstavik, tjänstemän i kommunen, politiker, idrottsledare, föräldrar och alla andra som påverkar ungdomars vardag i Hallstavik. Fryshuset kommer att filma och intervjua och skapa sig en bild av ungdomars Hallstavik 2014, utifrån den bestäms sedan innehållet på två konferensdagar. I dessa beslut om vad som ska diskuteras under ungdomskonferensen kommer ungdomarnas synpunkter att ha stor vikt. De kommer själva att få tala om vad som är viktigt för dem och de kommer att vara med på konferensen. Troligtvis kommer alla i klass 9 och gymnasieskolan att bjudas in tillsammans med äldre ungdomar som slutat skolan. Antalet deltagare på konferensdagarna är inte bestämt än men det ska vara många!

Under konferensdagarna kommer det att finnas en mängd olika aktiviteter, gemensam diskussion, diskussionsgrupper, teater, ett smörgåsbord av seminarier. Exakt vad som ska hända bestäms i samråd med ungdomarna. Det kommer att bli intensiva dagar, vi kommer att få höra och prata om saker som är jobbiga, som inte fungerar. Men vi kommer också att skratta, ge beröm, och få höra om saker som fungerar bra. Och det är viktigt att inte bara se det negativa utan även se det positiva så att alla kommer därifrån med en känsla av att ”nu tar vi tag och fixar det här!”

Under hela tiden dokumenterar Fryshuset vad som diskuteras och vad vi kommer fram till. De summerar och hjälper oss att se hur vi kan gå vidare efter konferensen. För efteråt kommer vi att ha ett dokument som kan ses som en bruttolista över saker vi behöver göra i Hallstavik. En grund till att göra en handlingsplan för Hallstavik. Sen vet vi alla att allt inte händer över en natt, vissa saker tar tid, vissa saker går snabbt. Men vi vet vad som behöver göras och vi kan staka ut vägen mot målet. Fryshusandan är ett sätt att ta reda på var Hallstavik ska ta vägen, det vill säga hur Hallstavik ska utvecklas för att alla ska kunna leva, arbeta och trivas här. Och här är ungdomars synpunkter jätteviktiga, det är de som är framtidens Hallstavik. Om vi inte vet vart vi ska är det inte lätt att hitta fram…

Carita Holmberg

Nätverksmöte med diskussion om nya översiktsplanen 2040

Den 20 mars hade vi ett av våra två årliga nätverksmöten då vi bjuder in alla medlemmar i nätverket och andra intresserade. Det blir en givande blandning av företagare, politiker och privatpersoner. Till detta möte hade vi bjudit in Gustav Elfström och Torkel Andersson från Norrtälje kommuns avdelning Planering och Utveckling. De berättade om den nya översiktsplanen 2040, vad som var syftet med den och hur den ska användas. Många frågor och synpunkter dryftades under mötet och vi hade en givande diskussion om vad som var viktigt för Hallstaviks utveckling. Att vi har bra vägar och kommunikationer är mycket viktigt och det diskuterades flitigt under mötet.

Under den första delen av mötet hade föreningen Hallstaviksnätverket även årsmöte och där redovisades status i de projekt som pågår. Vi redovisade även hur det går i insamlingen av pengar till Fryshusandan. På kontot denna dag fanns 90 550 kr och vi visade vilka som hittills bidragit. Då erbjöd sig Roslagsgjuteriet att bidra med resten så att vi kommer upp i de 100 000 kr som behövs! Fantastiskt och det blev applåder på mötet. Tack Roslagsgjuteriet!

ÖP2014-webb

Del av översiktsplanen 2040

deltagare-webb

Gustav Elfström berättar om översiktsplanen

Hakan-webb

Håkan Jonsson redogör för läget i projekt Vilda Östern

Patrik-webb

Patrik redogör för läget i projekt Skeboåns Sportfiske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallstaviksnätverkets syn på försäljningen av Gula Villan

Idag läste vi i Norrtälje Tidning om försäljningen av ”Gula Villan” bredvid Hallstaviks utomhusbad. Där stod felaktigt att Vilda Östern inte är ett projekt i Hallstaviksnätverket.

Frågan om försäljning av Gula Villan var uppe på senaste styrgruppsmötet för Hallstaviksnätverket, den 17 februari, och då redogjorde Kjell Jansson, kommunalråd, för att det är ett politiskt beslut i arbetsutskottet att försäljning av villan ska ske efter att utomhusbadet är klart och i drift. Vilket nu också sker.
Det fanns flera intressenter som ville köpa och bedriva verksamhet på fastigheten vilket borde gynna Hallstaviksbygden och som kan ingå eller bli samarbetspartner till projektet Vilda Östern.

2008 satte Hallstaviksnätverket tre mål, ökad trivsel, ökad trygghet och nya arbetstillfällen. Med de två första målen har vi kommit långt, nu återstår att främja etablering av nya entreprenörer i bygden. På sådant sätt skulle det skapas flera jobb. Därför beslutade styrgruppen i Hallstaviksnätverket att försäljningen av Gula Villan till en entreprenör, som tänker etablera en verksamhet i överensstämmelse med detaljplanen, var rätt väg att gå. Den verksamheten borde ge nya arbetstillfällen.

Mötet beslutade att inte ha någon åsikt om vem som köper villan, med förutsättning att den säljs med nuvarande detaljplan, att fastigheten inte får användas som privatbostad.

Tack!

Tackblomma

Stort tack till dig som visat ditt stöd till ungdomarna och Hallstavik genom att ge ett bidrag till ungdomskonferensen. Listan fylls på vartefter vi får in fler bidragsgivare.

Listan finns på sidan om ungdomskonferensen

Hjälp oss att genomföra Fryshusandan i Hallstavik

Nu börjar insamlingen för ungdomarna och framtiden i Hallstavik. Var med i vår satsning genom att ge ditt bidrag till Fryshusandan i Hallstavik.

Vi i Hallstaviksnätverket vill genomföra en aktivitet med ungdomar och vuxna för Hallstaviks framtid. En aktivitet som kan berätta för oss hur Hallstavik borde utvecklas för att ungdomar ska tycka att det är ett bra ställe att växa upp på och där de gärna bosätter sig när det är dags att bilda familj. Vi vill att Hallstavik med omnejd ska vara en plats där människor i alla åldrar bor, arbetar och trivs.

Vill du som privatperson eller företagare bidra till att vi kan genomföra detta är vi mycket tacksamma.  Se detta som en investering i Hallstaviks framtid och för ungdomarna. Alla bidrag är välkomna, stora som små.

Sätt in ditt bidrag på vårt bankgiro: 441-1849 och märk betalningen med ”Ungdomskonferens”, kom ihåg att ange avsändare så att vi vet vem vi ska tacka.

Läs mer om Fryshusandan

Mödravårdscentralen blir kvar i Hallstavik

Igår kom det glädjande beskedet att Mödravårdscentralen kommer att fortsätta vara öppen i Hallstavik. Tidigare har Tiohundra meddelat att den ska stängas vid årsskiftet. Reaktionen i Hallstavik vid nyheten om stängning blev då en blandning av upprördhet och uppgivenhet. Upprördhet över att en viktig social service skulle stängas. Uppgivenhet över att vi i de norra delarna av kommunen ännu en gång åsidosätts.

Vi i Hallstaviksnätverket startade då en namninsamling för att Mödravårdscentralen skulle fortsätta att vara öppen i Hallstavik. Vi placerade ut namnlistor på ett 20-tal platser i Hallstavik. Och vilket gensvar! Vi fick åka runt och samla in och lägga ut nya listor hela tiden eftersom de blev fulltecknade nästan på en gång. Folk skrev på baksidan, på tvärsen och där det fick plats. 3 177 st namnunderskrifter blev det. I en ort med 4 500 invånare är det fantastiskt! Stort tack till dig som skrivit på, du har gjort skillnad.

Nu blir det inte samma service som förut, öppettiderna minskas från fyra dagar i veckan till två. Det är vi så klart inte nöjda med men för tillfället får vi glädjas åt att den kommer att fortsätta vara öppen och tillgänglig för alla gravida, ungdomar och kvinnor som behöver den. Öppettider går att utöka.

http://norrteljetidning.se/nyheter/hallstavik/1.2295266-mvc-i-hallstavik-blir-kvar

http://www.tiohundra.se/1/Globala/nyheter/Vardbolaget/Barnmorskemottagningen-i-Hallstavik-blir-kvar/

 

 

Politiker svarar på frågor från Hallstaviksbor

På den första Paneldebatten, anordnad av avd Pappers 68, som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare frågor som man var intresserad av att få ett svar på. Pappers 68 gjorde en sammanställning och formulerade frågor som de sju partiledarna i kommunen ombads att besvara skriftligt inför paneldebatt nr 2 som hölls den 19 november. Här nedan kan du läsa frågorna. I detta pdf-dokument finns svaren från partierna.

Fråga 1, bostäder:
Idag har Roslagsbostäder inte en enda outhyrd lägenhet i Hallstavik. Möjligheten för ungdomarna att bo kvar på orten minskar. Hallstaborna anser att ett nytt bostadsområde måste byggas för att stävja detta.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att förverkliga den frågan och på vilket sätt?

Fråga 2, samhällsservice
Samhällsfunktioner som Arbetsförmedling och Försäkringskassa har succesivt förvunnit från Hallstavik. När nu friställningarna på Hallsta Pappersbruk och Tiohundra AB blivit verklighet hamnar än fler i arbetslöshet under längre eller kortare tid. Att söka nytt arbete är i sig ett helt arbete med täta kontakter med AF – med närmaste kontor Norrtälje! Häveröborna menar att etablera ett Medborgarkontor är en kommunal lösning för att kunna upprätthålla samma servicegrad på orten!
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

Fråga 3, skolan
För att främja även inflyttningen av unga familjer till bygden, anser Häveröborna att det är ett måste att behålla också de små skolorna i t.ex. Skebobruk och Herräng samt höja kvalitén i dessa.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?