Politiker svarar på frågor från Hallstaviksbor

På den första Paneldebatten, anordnad av avd Pappers 68, som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare frågor som man var intresserad av att få ett svar på. Pappers 68 gjorde en sammanställning och formulerade frågor som de sju partiledarna i kommunen ombads att besvara skriftligt inför paneldebatt nr 2 som hölls den 19 november. Här nedan kan du läsa frågorna. I detta pdf-dokument finns svaren från partierna.

Fråga 1, bostäder:
Idag har Roslagsbostäder inte en enda outhyrd lägenhet i Hallstavik. Möjligheten för ungdomarna att bo kvar på orten minskar. Hallstaborna anser att ett nytt bostadsområde måste byggas för att stävja detta.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att förverkliga den frågan och på vilket sätt?

Fråga 2, samhällsservice
Samhällsfunktioner som Arbetsförmedling och Försäkringskassa har succesivt förvunnit från Hallstavik. När nu friställningarna på Hallsta Pappersbruk och Tiohundra AB blivit verklighet hamnar än fler i arbetslöshet under längre eller kortare tid. Att söka nytt arbete är i sig ett helt arbete med täta kontakter med AF – med närmaste kontor Norrtälje! Häveröborna menar att etablera ett Medborgarkontor är en kommunal lösning för att kunna upprätthålla samma servicegrad på orten!
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

Fråga 3, skolan
För att främja även inflyttningen av unga familjer till bygden, anser Häveröborna att det är ett måste att behålla också de små skolorna i t.ex. Skebobruk och Herräng samt höja kvalitén i dessa.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

One Response to Politiker svarar på frågor från Hallstaviksbor

  1. Tommy Gustavsson skriver:

    Torftigt, kan man väl kalla Moderaternas svar på frågorna, om man nu kan kalla det svar.

%d bloggare gillar detta: