Centrumförbättringar

Hallstaviks centrum ska byggas om. Det är i vissa delar slitet och trädrötter har börjat tränga upp torgplattor som på vissa ställen gör det svårt att ta sig fram utan att snubbla.

Uppdatering 2016-09-16: Nedanstående skiss är ett förslag som efter synpunkter från Hallstaviksbor är under omarbetning. När det nya förslaget är klart vet vi inte men vi kommer att presentera det här så snart det är klart. Allt för att det ska bli lättare att hitta informationen. Har du synpunkter på förslaget kontaktar du Norrtälje kommun som ansvarar för utformningen av centrumtorget. Du kan också kontakta Hallstaviksnätverket så förmedlar vi dina synpunkter till kommunen.

Norrtälje kommun har hämtat in synpunkter från medborgarna via torgpromenad, deltagande på Hallstaviksdagen och möten med företagare och privatpersoner. Synpunkterna som inkommit har sammanställts i en skiss.

SkissNyaTorget

Skiss över centrumtorget och inkomna synpunkter.

Arkitekter har sedan ritat ett förslag till hur det nya centrumtorget kan komma att se ut.

RitningNyaCentrumtorget

Ritning över förslaget till nytt centrumtorg. (norr till vänster)

 

Ordinarie verksamhet – vi har regelbundna möten om trygghet och trivsel i Hallstavik
Tillsammans med Norrtälje kommun, företagare, fastighetsägare, polis och andra intressenter har vi regelbundna möten om trygghet och trivsel i Hallstaviks centrum.

Mötesanteckningar

Trygg i Hallstavik 24 november.pdf
Trygg i Hallstavik 1 oktober2015.pdf
Trygg i Hallstavik 19 maj 2015.pdf

Önskade åtgärder:

 • Förbättra skyltningen av centrum
 • Förbättra parkeringen vid Apoteket
 • Skapa ett mer enhetligt utseende på centrumbyggnaderna
 • Förbättra övergångsställen och farthinder

Genomförda åtgärder:

 • Snyggat upp bron
 • Byte av belysningsarmaturer
 • Beskurit träden på torget
 • Flyttat torghandeln
 • Ny asfalt och stensättning på centrumparkeringen.
 • Nya planteringsytor vid parkeringen framför Folkets hus.
 • Renovering av delar av gångbanan på Gottstavägen.
 • Utökat antalet blomlådor med sommarblommor i centrum.
 • Renoverat parker, nya sittbänkar och planterat nya blommor
 • Ny och ökad belysning på Roslagsbostäders fastigheter
 • Pollare som markerar rampen vid utfarten från parkeringen bakom Coop

Bakgrund och syfte
Syftet med detta projekt är att skapa ett attraktivare, tryggare och mer lättillgängligt centrum i Hallstavik. Med centrum menar vi köpcentrumet vid torget, vi inkluderar också delarna av Uppsalavägen och Carl Wahrens väg närmast rondellen. En planarkitekt som kommunen anlitat har gjort en idéskiss. Denna hoppas vi till stora delar kunna förverkliga under de närmaste åren, bland annat i samarbete med kommunen.

Projektledare är Carita Holmberg, Hallstaviksnätverket. De allra flesta åtgärderna faller inom kommunens ansvarsområde, så projektet kommer att samverka med kommunen och blir beroende av positiva kommunala beslut.

Du kan nå Carita Holmberg på carita.holmberg@hallstaviksnatverket.se och 070-220 56 29

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: